Languages and Business

NỀN TẢNG HỌC TIẾNG ANH THÔNG MINH

L&B là nền tảng ngôn ngữ, được xây dựng nhằm giúp học sinh, sinh viên Việt Nam xoá bỏ rào cản Anh ngữ.
Học thử hoàn toàn miễn phí
HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN
CAM KẾT HOÀN TIỀN GẤP ĐÔI NẾU KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ
Đăng ký ngay

VỀ LANGUAGE AND BUSINESS

Tại L&B chúng tôi đã dựng hệ thống học tiếng Anh tương tác với đầy đủ các tính năng dựa trên phương pháp học như một đứa trẻ.

L&B LIS

Hệ thống luyện nghe tiếng Anh.

L&B ONL

Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến

L&B VOCA

Hệ thống phát âm tiếng Anh.

L&B PUB

Cộng đồng học viên trực tuyến.